ContinuedCare_sliderSlide thumbnail

Continued Care

Continued Care is een drempelverlagend online platform voor hulpverleners en jongeren in ambulante zorgtrajecten. Het systeem, bedoeld voor monitoring en contact, is nu in ontwikkeling.

gogr8-slider

GoGroep8

GoGroep8 is een lesprogramma voor jonge ondernemers. Leerlingen uit groep 8 zetten hun eigen bedrijf op en leren zo ondernemersvaardigheden als samenwerken, organiseren en problemen oplossen.

Jongin_slide

GoFuture

GoFuture is een leerlijn voor het middelbaar en beroepsonderwijs. GoFuture combineert ondernemerschap met gamificatie. Leerlingen denken na over wat ze willen en kunnen, en zetten als team een echte onderneming op.

Adviesvangers_slide

Adviesvangers

Adviesvangers legt jongerenparticipatie echt bij jongeren neer. Jongeren dagen leeftijdsgenoten op een creatieve manier uit om mee te denken over een vraag van een gemeente of organisatie.

GoGroep8 van start op 7 Nijmeegse basisscholen

Na het grote succes vorig jaar op de Petrus Canisiusschool gaat nu de Stichting Sint Josephscholen met zeven Nijmeegse basisscholen met groep 8 deelnemen aan GoGroep8. In groepjes starten de leerlingen een onderneming of project en verdienen geld. Kuseema geeft de lessen in de klas.

Lees meer

Adviesvangers in Eindhoven

Kunnen Adviesvangers ook iets met het onderwerp kindermishandeling? Ja. In Eindhoven hebben onze Adviesvangers Niek en Amy (16 jaar) hierover met elf jongeren gebrainstormd.

Zowel jongeren met als zonder ervaring in de jeugdzorg, doken in de vraag: “Als hulpverleners ingrijpen in een gezin, welke dingen kunnen zij dan doen en zeggen zodat de kinderen en jongeren zich geborgen voelen?” Lees meer

GoFuture

GoFuture bereidt scholieren voor op hun toekomst, waar een ondernemende attitude en 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan. GoFuture combineert ondernemerschap met spelelementen (‘gamificatie’), klassiek onderwijs met een digitale leeromgeving, en autonomie met samenwerken. Scholieren denken na over zichzelf, wat ze willen en kunnen, vormen een team en zetten als team een echte onderneming op. Docenten coachen scholieren en werken hierbij samen met lokale ondernemers.  Lees meer