ContinuedCare_sliderSlide thumbnail

Continued Care

Continued Care is een drempelverlagend online platform voor hulpverleners en jongeren in ambulante zorgtrajecten. Het systeem, bedoeld voor monitoring en contact, is nu in ontwikkeling.

gogr8-slider

GoGroep8

GoGroep8 is een lesprogramma voor jonge ondernemers. Leerlingen uit groep 8 zetten hun eigen bedrijf op en leren zo ondernemersvaardigheden als samenwerken, organiseren en problemen oplossen.

Jongin_slide

GoFuture

GoFuture is een leerlijn voor het middelbaar en beroepsonderwijs. GoFuture combineert ondernemerschap met gamificatie. Leerlingen denken na over wat ze willen en kunnen, en zetten als team een echte onderneming op.

Adviesvangers_slide

Adviesvangers

Adviesvangers legt jongerenparticipatie echt bij jongeren neer. Jongeren dagen leeftijdsgenoten op een creatieve manier uit om mee te denken over een vraag van een gemeente of organisatie.

GoGroep8 in beeld

In 2017 doen 4 enthousiaste basisscholen mee aan GoGroep8: Petrus Canisius, De Wieken, De Driemaster & Montessori Nijmegen. Tot aan de zomer ervaren de leerlingen hoe het is om te ondernemen en je eigen geld te verdienen.  Lees meer

Eigentijdse opvolger jongerenraad

Na dertig jaar stopte de gemeente Hellevoetsluis met de jongerenraad. Die vonden ze niet meer van deze tijd. In Adviesvangers zien ze een eigentijdse opvolger. Lees meer

Professionaliseer sociaal werk in uw gemeente

Doe in uw gemeente mee met Adviesvangers  en geef sociaal werkers de gelegenheid om zich nog meer te professionaliseren. De methode Adviesvangers kan via het actieprogramma Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening in uw gemeente kosteloos ingezet worden.  Lees meer

Adviesvanger Mart 1

Adviesvanger Mart

Mart, nu 16 jaar, reflecteert op zijn ervaring als adviesvanger. In 2015 begeleidde hij zijn eerste brainstormsessies. Dit jaar heeft hij voor Kuseema een focusgroep begeleid in opdracht van het NJi. Lees meer

GoFuture

GoFuture gaat als een speer! Verspreid over het hele land zijn inmiddels meer dan 12 onderwijsinstellingen op verschillende niveau’s (vmbo-bkg, vmbo-t, havo/vwo & mbo) aan de slag met de lesmethode van GoFuture. Er zijn verschillende modules zodat iedere school aan de slag kan met haar wensen en doelen. Lees meer