ContinuedCare_sliderSlide thumbnail

Continued Care

Continued Care is een drempelverlagend online platform voor hulpverleners en jongeren in ambulante zorgtrajecten. Het systeem, bedoeld voor monitoring en contact, is nu in ontwikkeling.

gogr8-slider

GoGroep8

GoGroep8 is een lesprogramma voor jonge ondernemers. Leerlingen uit groep 8 zetten hun eigen bedrijf op en leren zo ondernemersvaardigheden als samenwerken, organiseren en problemen oplossen.

Jongin_slide

GoFuture

GoFuture is een leerlijn voor het middelbaar en beroepsonderwijs. GoFuture combineert ondernemerschap met gamificatie. Leerlingen denken na over wat ze willen en kunnen, en zetten als team een echte onderneming op.

Adviesvangers_slide

Adviesvangers

Adviesvangers legt jongerenparticipatie echt bij jongeren neer. Jongeren dagen leeftijdsgenoten op een creatieve manier uit om mee te denken over een vraag van een gemeente of organisatie.

Adviesvanger Mart 1

Adviesvanger Mart

Mart, nu 16 jaar, reflecteert op zijn ervaring als adviesvanger. In 2015 begeleidde hij zijn eerste brainstormsessies. Dit jaar heeft hij voor Kuseema een focusgroep begeleid in opdracht van het NJi. Lees meer

image10

1000 x GoFuture

Een spannende periode voor ons. Vorig jaar deden 12 leerlingen de pilot van GoFuture. Dit schooljaar starten er maar liefst 1000 leerlingen. Verspreid over het hele land, veel niveau’s (vmbo-b/k, vmbo-t, havo/vwo & mbo 3/4) en diverse scholen. Er zijn verschillende varianten van het systeem zodat iedere school aan de slag kan met haar wensen en doelen. Lees meer

GoGroep8 in beeld

Merel & Ogi hebben aan het eind van hun stage een inspirerend filmpje gemaakt over GoGroep8. Impressie van de les, reactie van docenten en de belangrijkste doelen uitgelicht. Lees meer