ContinuedCare_sliderSlide thumbnail

Continued Care

Continued Care is een drempelverlagend online platform voor hulpverleners en jongeren in ambulante zorgtrajecten. Het systeem, bedoeld voor monitoring en contact, is nu in ontwikkeling.

gogr8-slider

GoGroep8

GoGroep8 is een lesprogramma voor jonge ondernemers. Leerlingen uit groep 8 zetten hun eigen bedrijf op en leren zo ondernemersvaardigheden als samenwerken, organiseren en problemen oplossen.

Jongin_slide

GoFuture

GoFuture is een leerlijn voor het middelbaar en beroepsonderwijs. GoFuture combineert ondernemerschap met gamificatie. Leerlingen denken na over wat ze willen en kunnen, en zetten als team een echte onderneming op.

Adviesvangers_slide

Adviesvangers

Adviesvangers legt jongerenparticipatie echt bij jongeren neer. Jongeren dagen leeftijdsgenoten op een creatieve manier uit om mee te denken over een vraag van een gemeente of organisatie.

Het Jongin-forum als manier om jongeren hun verhaal te laten vertellen

Op dit moment is er commotie rondom ons Jongin-forum. Er staan heftige verhalen op. Waarom denken wij dat dit forum belangrijk is? Spectrum onderzocht de effectiviteit van het forum en sprak met experts. Download hier de folder van dit onderzoek.

Succesfactoren Hart van Brabant

Hoe krijg je een levendige, actieve en gemotiveerde Adviesvangerspool? Adviesvangers Ramatu en Bram en beleidsmedewerkers Jeugd van de gemeente Tilburg Bianca en Eva vertellen wat de succesfactoren zijn. Lees meer

Professionaliseer sociaal werk in uw gemeente

Kuseema kan via het actieprogramma Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening in 12 gemeenten en instellingen gratis een traject met Adviesvangers aanbieden. Wat verwacht de burger van de sociaal werker? En hoe werkt de sociaal werker echt cliëntgedreven? Lees meer

GoFuture

GoFuture gaat als een speer! Verspreid over het hele land zijn inmiddels meer dan 12 onderwijsinstellingen op verschillende niveau’s (vmbo-bkg, vmbo-t, havo/vwo & mbo) aan de slag met de lesmethode van GoFuture. Er zijn verschillende modules zodat iedere school aan de slag kan met haar wensen en doelen. Lees meer

Nieuwe jas Jongin-sites

Jongin heeft een nieuw jasje! Utrecht beet het spits af en de nieuwe site staat daar al even live. Ook de regio Midden Limburg heeft inmiddels een site die goed zichtbaar is op alle formaten apparaten, van desktop tot mobiel. Kijk voor de site van Utrecht op jong030.nl en voor Midden Limburg op justyoung.nl

Eigentijdse opvolger jongerenraad

Na dertig jaar stopte de gemeente Hellevoetsluis met de jongerenraad. Die vonden ze niet meer van deze tijd. In Adviesvangers zien ze een eigentijdse opvolger. Lees meer