Sociaal Werk Versterkt

Het actieprogramma Sociaal Werk Versterkt is een initiatief van Sociaal Werk Nederland. Het doel van het programma is om het sociaal werk te professionaliseren. Hiervoor worden in tien regio’s Adviesvangersbijeenkomsten gehouden. De methode Adviesvangers zet in op het op een laagdrempelige manier boven tafel halen van ideeën en adviezen van een specifieke doelgroep, gefaciliteerd door die doelgroep zelf (peer-to-peer). Op deze manier krijgen sociaal werkers inzicht in de wensen en behoeften van burgers. Meer weten, of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Bekijk dan de folder voor het uitgebreide project. Of deze informatiesheet als je als sociaal werk organisatie via een kleiner project gratis kennis wilt maken met Adviesvangers.

Doetinchem

Buurtplein Doetinchem is de eerste organisatie die aan de slag is gegaan met de Adviesvangersbijeenkomsten in kader van het actieprogramma Sociaal Werk Versterkt. Acht ervaringsdeskundigen zijn getraind tot Adviesvanger. Zij verzamelden ideeën over welke ondersteuning mensen met financiële problemen graag willen krijgen. De ideeën zijn opgehaald bij mensen die zelf te maken hebben met financiële problemen. Met de Adviesvangersmethode zijn er in vijf bijeenkomsten in totaal 25 top-ideeën uitgekozen om de hulp nog beter in te richten. Het traject is afgesloten met een uitwisselingsbijeenkomst waarin buurtcoaches, gemeenteambtenaren, netwerkpartners en ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek zijn gegaan over de gekozen ideeën. In groepjes zijn er stappenplannen gemaakt waarmee Buurtplein Doetinchem nu aan de slag gaat.

Zwolle

In Zwolle ligt de focus op de weerbaarheid van jonge tieners. De jongeren gaan zelf ideeën ophalen over wat je als tiener nodig hebt om onafhankelijke keuzes te kunnen maken. Naast bijeenkomsten met tieners zullen er ook brainstorms worden gehouden met ouders en professionals. Natuurlijk worden ook die brainstorms weer begeleidt door de eigen doelgroep.

Ede

In Ede willen ze weten welke ondersteuning jongeren wiens ouders gaan scheiden graag zouden willen krijgen.

Midden-Limburg

In Midden-Limburg halen de Adviesvangers meningen en adviezen op over verschillende onderwerpen.

Cuijk en Dordrecht

Deze projecten starten in september.

“De methodiek is arbeidsintensief maar als het gaat om een thema waar we echt mee aan de slag willen dan is het zeker de inspanning waard.  We zijn op zoek naar manieren om de zelfevaluatie vorm te geven, en dit past daar perfect in.”

Irene IJpelaarKwaliteitsmedewerker Buurtplein

“De cliëntvertegenwoordigers vanuit de gemeente begrepen eerst niet wat de meerwaarde was van de Adviesvangers. De cliëntvertegenwoordigers denken (beleidsmatig) mee vanuit cliëntperspectief maar zij zijn niet zelf onze klanten. Deze klanten krijgen door middel van Adviesvangers een eigen stem.”

Rosemarie AmptingDirecteur Buurtplein
“We waren als organisatie op zoek naar hoe we feedbackgericht konden gaan werken. Wat kunnen we doen om onze dienstverlening te verbeteren? En hoe kunnen we ervaringsdeskundigheid binnenhalen? Het idee om te gaan werken met de methodiek van Adviesvangers kwam van de werkvloer. Dit paste er perfect in.”
Rosemarie AmptingDirecteur Buurtplein

“Drie van de Adviesvangers die meededen aan het traject van SWN willen heel graag in de toekomst nog meer Adviesvanger brainstorms begeleiden. Ook zijn zij een een heel aantal deelnemers aan de brainstormsessies actief geworden bijvoorbeeld als vrijwilliger bij Buurtplein.”

Irene IJpelaarKwaliteitsmedewerker Buurtplein